Search form

Howan 5:3

3Mataed ya mga masakiten nga namentag dizan. May nangabota, may nangapiang, may diri makahingas ka lawas. Nagatagad sirang tanan ka pagkotaw kaiton nga linaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index