Search form

Howan 5:7

7Minsambag ya nabedlay nga Nong, waray makabohat kanao ngaro ka linaw kon somobosobo di iton. Pagpangalimbasog nao ka pagdateng ka linaw nahon-ahan hao na iba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index