Search form

Howan 6:26

26Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini. Wara kamo magpangita kanao kay nakakita kamo ka inhinang nao kahabi basta kay nangita kamo kanao kay nakakaen kamo ka pan ka pagkabosog.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index