Search form

Howan 6:30

30Minsambag siran nga daw ono pen ya kaberenganan nga ipakita mo kanami dazaw antoo kami kanmo? Daw ono pen ya kanmong mahinang?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index