Search form

Howan 6:37

37Ya tanan mga tao nga insarig kanao na kanaong Ama siran ya antoo kanao. Kamhan siran nga mga mintoo di kanao diri gazed nao pagabogawen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index