Search form

Howan 6:41

41Pagkakamhan ka nagamahay ya mga oloolo na mga Yodayo kay minlaong si Hisos nga iza ya makaen nga mingaring daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index