Search form

Howan 6:47

47Sabten mazo ini nga ya tao nga antoo kanao tagan matood iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index