Search form

Howan 6:49

49Ya kamazong mga karaan nangapatay siran doro ka dakolang nag-as bisan minkaen siran ka makaen nga inngaranan ka mana nga nangatanak garing daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index