Search form

Howan 6:61

61Kamhan bisan waray maglaong kan Hisos mahagdam iza ka kanirang pagmahay. Kamhan nangotana iza nga daw nazehet kamo ka kanaong pagsindo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index