Search form

Howan 6:67

67Kamhan nangotana si Hisos ka napolo may dowa nga mga sinarigan nga daw anbelag sab kamo kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index