Search form

Howan 6:7

7Minsambag si Pilipo nga bisan ya sohol ka enem nga ka bolan diri an-igo iton ka pagpamalit ka makaen ka tagsatagsa kaniran bisan geramay ka ya ipakaen ta kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index