Search form

Howan 6:9

9wani dakoza ya bata nga amaama nga may limang bolos nga pan daw dowang bolos nga isda. Piro diri gazed maigo ini kaini nga mataed nga mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index