Search form

Howan 7:11

11Kamhan dizan ka pista may mga oloolo na mga Yodayo. Nagapakigkita siran kan Hisos daw hain sa iza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index