Search form

Howan 7:20

20Kamhan minsambag ya mga tao kan Hisos nga inboang ko na maonga! Daw sin-o say ampatay kanmo kontana?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index