Search form

Howan 7:5

5Ani ini ya kanirang saba kan Hisos kay bisan siran ya toong mga lomon wara pen siran magtoo nga garing iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index