Search form

Howan 8:18

18Na, hao ya nagapanan-og kon sin-o sa hao. Kamhan nagapamatood ya Ama nga Diyos nga hao ya inpakarimbaba naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index