Search form

Howan 8:25

25Minsambag siran nga daw sin-o sa iko? Minsambag si Hisos nga hao ya impanan-og nao kamazo sokad ka pagdateng nao dini kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index