Search form

Howan 8:35

35Pamolinged ini nga ya oripen nga tao wara gazed ya katenged naiza dini ka lagkaw na toong amo basta kay ya maanak na amo ani ya may katenged kay iza ya kaliwat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index