Search form

Howan 8:46

46Dini kamazo waray makapahamtang kanao ka sala. Matood ya pagpanaba nao kamazo kamhan kay ono sa nga diri kamo antoo kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index