Search form

Howan 9:19

19kay mangotana siran daw iton ya maanak mazo nga nabota sokad ka pagkatao? Naono sa nga nakakita di sa iza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index