Search form

Howan 9:32

32Sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan keteb koman waray nabatian nga may makadazaw ka tao nga nabota daan ka pagkatao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index