Search form

Lokas 1:11

11Ka nagasonog pen si Zakariyas ka parina waton di baza ya sinogo nga garing ka Ginoo nga nagatindeg dizan ka too na lamisahay nga betanganan ka sinonog nga parina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index