Search form

Lokas 1:20

20Piro maamang gazed iko keteb ka pagtoman naini nga inlaong nao kay wara ko magtoo kanao. Matoman gazed ini nga tanan ka hostong panahon. Ani ini ya insambag ni Gabril.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index