Search form

Lokas 1:26

26Na, enem di nga ka bolan ya pagkabdes ni Ilizibit. Kamhan insogo na Diyos si Gabril nga taga langit ka pagkaro ka longsod nga Nazarit doro ka Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index