Search form

Lokas 1:33

33Anhari iza ka mga kaliwatan ni Hakob kawanihen ka. Waray pagkatiwas na toong paghari ka mga tao. Ani ini ya inlaong ni Gabril.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index