Search form

Lokas 1:42

42Kamhan mabaskeg ya toong saba paglaong nga Mariya, dini ka tanan mga babazi iko ya madazaw. Madazaw isab ya maimpis nga kanmong ianak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index