Search form

Lokas 1:58

58Kamhan nakabati ya toong mga songbalay daw mga lomon nga inkaloy-an gazed na Ginoo si Ilizibit agon namagsaza sirang tanan iba kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index