Search form

Lokas 1:66

66Kamhan nagahena-hena ya mga manalingahay nga dakola ya ngaran naini nga bata kay-an kay aligarahen gazed iza na Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index