Search form

Lokas 1:78

78Kay Maloloy-on gazed ya kantang Diyos. Ya pagdateng ni Hisos singed iton ka pagsirak na sega ka pagkamasiselem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index