Search form

Lokas 10:10

10Kon andateng kamo ka longsod nga diri makaangay kamazo mag-azi kamo dizan ka kanirang mga dalan kamhan maglaong kamo kaniran nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index