Search form

Lokas 10:11

11bisan ya abog dini ka kanaming paa izabzab nami dazaw mahagdam kamo nga silotan kamo na Diyos. Magtimaan kamo kaini nga domatengay di ya hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index