Search form

Lokas 10:32

32Kamhan may nakasonod nga Yodayo gihapon. Kaliwat iza ni Libita nga karaang pari. Pagpakakita ka naiza ka tao nga mapatazay minlabay iza dizan ka kilid na dalan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index