Search form

Lokas 11:10

10Kay bisan sin-o ya nagaazo ani tagan na Diyos ka toong kinahanglan. Ya tao nga nagapangita ani tabangan na Diyos. Ya tao nga nagahawag mabatian na Diyos ya toong paghangzo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index