Search form

Lokas 11:14

14Pagkakay-an kaiza minbogaw si Hisos ka maonga nga nakapeha ka isang tao. Kamhan nakalitok dazon ya tao agon nangabereng gazed ya mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index