Search form

Lokas 11:2

2Minsambag si Hisos nga kon ampangamozo kamo ka Diyos maglaong kamo nga Ama nami nga Diyos, labaw gazed ya kanmong ngaran. Harian mo kami dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index