Search form

Lokas 11:37

37Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran dinapit iza na isang Parasiyo kay anpakaen. Kamhan minpanik si Hisos dizan ka lagkaw kay inlamisa di sa ya makaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index