Search form

Lokas 11:39

39Minsambag ya Ginoo nga kamo nga mga Parasiyo, singed kamo ka tao nga inhogasan gazed ya gawas na mga baso daw palato piro ya seled napono gazed ka mga maripa kay naanad kamo paglimbong ka mga tao dazaw makakowarta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index