Search form

Lokas 11:41

41Magkalooy kamo hinoa ka mga tao. Ipanhatag mazo ka mga pobri ya makaen dizan ka mga palato mazo. Kamhan tigbeet ya pagkahinglo na kamazong lawas daw mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index