Search form

Lokas 11:47

47Magalised gazed kamo kay-an kay minhinang kamo ka mga madazaw nga pantiyon para ka mga karaang propita nga inpatay na kamazong mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index