Search form

Lokas 12:12

12kay antandeg ka kamazong hena-hena ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan may isambag mazo kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index