Search form

Lokas 12:22

22Kamo nga kanaong kasakopan, diri kamo magkawied ka pagpangita ka panginabohi mazo kon ono ya pagkaen mazo daw ya pagabadoon mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index