Search form

Lokas 12:30

30Kay ani kontana ya kawiedan na mga tao nga wara pen magsakop kanao. Piro bisan ono ya kinahanglan mazo mahagdam daan ya kamazong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index