Search form

Lokas 12:39

39Sabten mazo ini nga kon mahagdam daan ya tag-iza ka lagkaw kon ono orasa paniken na tolisan diri gazed iza an-endang pagbantay kay diri itogot ya kawatan ka pagpanik.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index