Search form

Lokas 12:50

50piro madateng pen hao ka masiet nga kalised. Kamhan mabeg-at gazed ya kanaong hinawa hangtod ka makaazi hao kaiton nga kalised.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index