Search form

Lokas 12:52

52Kamhan dizan ka isang pamiliya nga limang bolos nga maglomon ampakig-away ya tolo dizan ka dowa. Ampakig-away isab ya dowa dizan ka tolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index