Search form

Lokas 12:54

54Kamhan minlaong si Hisos ka kataohan nga pagpakakita mazo ka dag-em nga mingaring ka salpan nagalaong kamo nga an-oran kaan. Kamhan maoran matood.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index