Search form

Lokas 12:56

56Mahagdam kamo daan kon madateng kamo ka oran kon sega piro ya mga timaan nga garing ka Diyos mahitenged ka kataposan nga panahon wara baza kamo makasabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index