Search form

Lokas 12:8

8Sabten mazo ini nga dizan ka mga tao bisan sin-o ya ankilala kanao siran gihapon ya makilalhan nao dizan ka mga taga langit nga sogoonon na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index