Search form

Lokas 12:9

9Piro bisan sin-o ya anlimed kanao dizan ka mga tao iza gihapon ya inlimed nao dizan ka mga taga langit nga sogoonon na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index