Search form

Lokas 13:13

13Kamhan indampa ni Hisos ya likod na babazi. Kamhan nahenat matood ya toong likod. Mintindeg dazon iza. Kamhan insaza gazed naiza ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index